Thông tin chủ sở hữu

THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU

Tên đơn vị sở hữu: ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI ONLINE - CÔNG TY TNHH CHERRY ĐÀO

Người đại diện theo pháp luật: Mai Văn Trung

Địa chỉ: Số 608/26, An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0973840432

Email: phongvuuy@gmail.com

Mã số thuế: 8399149361

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 41F8025791

Ngày cấp: 30/05/2017

Nơi cấp: Do Phòng Kinh Tế, UBND Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh cấp


Đã thêm vào giỏ hàng